Vilkår for gjeldende priser og gebyrer

Bilkollektivet skal være en trygg og pålitelig tilbyder av bildeling til en fornuftig pris. Gebyrene og reglene for utlegg nedenfor er ment å underbygge en trygg og pålitelig tjeneste for samtlige medlemmer. Les våre vilkår for bruk.

Øvrige priser og gebyrer:

 • Månedskontingent
  • Privatmedlemskap: 99,-
  • Studentmedlem kr 35,-.
  • Bedriftsmedlem fra kr 155,-
 • Bilbruk belastes etter egne satser for reservert tid (tidsleie) og pr. kilometer kjørt. Tidsleie beregnes fra første påbegynte kvarter (også ved åpning av bil inntil 15 minutter før reservasjonsstart).
 • Reduksjon av egenandel ved skade (som reduserer egenandel fra maks Kr 15.000,- til maks Kr 2.500,- pr skadetilfelle) kan tegnes ved reservasjon av bil: kr 14 per time, eller 96,- pr døgn
 • Avbestilling og endring:
  • Endring av reservasjon innen reservasjonen starter, kr 0,-
  • Avbestilling innen reservasjonen starter, kr 0,-
  • Etter oppstart betales full pris for reservert tid.
 • Gebyr for viderefakturering
  • Ferge hvor belastning på Autopass er eneste alternativ, kr 0,-
  • Parkering, bru, ferge, privat bomveg og andre kostnader som ikke dekkes av Bilkollektivet, kr 150,-
  • Parkeringsbot, fartsbot andre overtredelsesgebyrer: Kr 350,-.
 • Andre gebyrer
  • Forsinket betaling (manglende dekning på betalingskort etter endt tur) kr 75,-
  • For sen tilbakelevering av bil etter endt reservasjon (inkludert levering uten nøkkel, levering på feil sted, ikke kjørbar bil) kr 450,- pr påbegynt time 15 minutter etter utløpt reservasjon (maks kr 5.000 pr døgn).
  • Tilgriset bil. Mangelfull rengjøring av tilgriset bil kan gi gebyr inntil kr 1000,-. Dette gjelder også ved røyking eller frakt av hund i førerkupé.
  • Manglende rapportering av skade kan medføre gebyr inntil kr 2500.- i tillegg til tap av rett til egenandelsreduksjon
 • Bestilling av smartkort: Kr 250,-
 • Omkostning ved innløsning av medlemsandel (avslutning av medlemskap): Kr 400,-

 

Komplett oversikt over gjeldende satser og gebyrer er tilgjengelig i Appen ved reservasjon. Det er priser, vilkår og gebyr ved bestilling som er gjeldende for hver enkelt reservasjon.

Gjør neste bruker glad, og lever bilen tilbake i lik eller bedre stand enn du fant den.

Medlemmene er ansvarlig for at bilen er ren ved tilbakelevering.

Bil kun når du trenger det

Meld deg på vårt nyhetsbrev

sm fb sm igsm tw sm li