Vilkår for gjeldende priser og gebyrer

Bilkollektivet skal være en trygg og pålitelig tilbyder av bildeling til en fornuftig pris. Gebyrene og reglene for utlegg nedenfor er ment å underbygge en trygg og pålitelig tjeneste for samtlige medlemmer. Les våre vilkår for bruk. Prislisten er oppdatert 2. april. 2024.

Øvrige priser og gebyrer:

 • Se våre medlemsmodeller for priser på medlemskap og abonnement
 • Bilbruk belastes etter egne satser for reservert tid (tidsleie) og pr. kilometer kjørt. Kilometerprisen dekker drivstoff, vask og slitasje. Tidsleie beregnes fra første påbegynte kvarter (også ved åpning av bil inntil 15 minutter før reservasjonsstart) og dekker bilens faste kostnader. Priser er i Appen ved bestilling.
 • Reduksjon av egenandel ved skade kan tegnes ved reservasjon av bil, kr 19 per time, eller 110,- pr døgn. Reduserer maks egenandel fra kr 15.000,- til 4.000,- for "Klikk og Kjør" og 1.800,- for "Privat". Maks egenandel for "Privat+" er 500,- (inkludert i leiepris)
 • Avbestilling og endring:
  • Endring og avbestilling av reservasjon innen 24 timer før reservasjonen starter, kr 0,-
  • Endring (forkorting) og avbestilling mindre enn 24 timer før reservasjonen starter, kr 149,-
  • Etter oppstart betales full pris for reservert tid. Det samme gjelder for ubenyttede reservasjoner.
 • Andre gebyrer
  • Fakturagebyr, kr 10,-. Gjelder kun for faktura og vipps, ikke ved trekk fra kredittkort.
  • Gebyr ved viderefakturering, kr 100,-. Kommer i tillegg til fakturagebyr og gjelder for eksempel ved viderefakturering av parkering, bøter og andre kostnader som ikke dekkes av Bilkollektivet.
  • Forsinket betaling (manglende dekning på betalingskort etter endt tur) kr 75,-
  • For sen tilbakelevering av bil etter endt reservasjon (inkludert levering uten nøkkel, levering på feil sted, ikke kjørbar bil) kr 450,- pr påbegynt time 15 minutter etter utløpt reservasjon (maks kr 5.000 pr døgn).
  • Mangler ved tilbakelevering, feks kjøretøy levert med åpent vindu, ulåst, for lite drivstoff (iht vilkår), elbil som ikke er satt til lading, mm, kan medføre gebyr inntil kr 600.-
  • Tilgriset bil. Mangelfull rengjøring av tilgriset bil kan gi gebyr inntil kr 1000,-. Dette gjelder også ved røyking eller frakt av hund i kupé.
  • Manglende rapportering av skade, misbruk av drivstoffkort/ladebrikke, eller utlån av bil ut over det som er tillatt i vilkårene (punkt 2.3 andre og tredje avsnitt), kan medføre gebyr inntil kr 2500.-

   

Gjør neste bruker glad, og lever bilen tilbake i lik eller bedre stand enn du fant den.

Medlemmene er ansvarlig for at bilen er ren ved tilbakelevering.

Bil kun når du trenger det

Meld deg på vårt nyhetsbrev

sm fb sm igsm tw sm li