Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i Bilkollektivet SA

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss for eksempel ved å motta vårt nyhetsbrev, innmelding eller bestiller bil hos oss, vil Bilkollektivet SA behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Bilkollektivet SA ved daglig leder/direktør Morten Munch-Olsen. Kontaktinformasjonen til Morten er:

 • Adresse: Ensjøveien 7B
 • E-post: informasjon@bilkollektivet.no
 • Telefon: +47 47 86 10 10
 • Organisasjonsnr.: 874538892

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på adressen over.

 

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 1. Medlemsregister og bestilling av bil. Navn, telefonnummer, e-postadresse, postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av din registrering hos oss. Behandlingen av personopplysninger skjer for å kunne tildele biler til riktig bruker og informere bruker om dette, samt ivareta krav fra myndigheter om å ha kontroll på medlemmer, samt hvem som leier biler og at disse har gyldig førerrett.
 2. Fakturering/betaling. Navn, telefonnummer, e-postadresse, postadresse, kredittkortinformasjon og eventuelle personopplysninger som måtte følge av din registrering hos oss. Behandlingen av personopplysninger skjer for å kunne ta betalt for våre tjenester.
 3. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse navn og i noen tilfeller bruksdata/medlemsinformasjon. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke du har gitt.
 4. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
 5. Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.
 6. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

 

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Bilkollektivet SA bruker underleverandører til tekniske løsninger. Disse er databehandlere og samler inn, lagrer eller på annen måte behandler personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • Digital Mobility Solutions GmbH, leverandør av teknisk løsning for booking av bil og administrasjon av ditt medlemsforhold. Inkluderer betalingsløsning gjennom Stripe.
 • 24SevenOffice AS, leverandør av regnskapssystem og fakturering
 • Mailchimp e-posttjeneste for utsendelse av nyhetsbrev og medlemsinformasjon

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 

3. Lagringstid av personvernopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

 

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du henvende deg til oss på e-postadresse som nevnt ovenfor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er henvende deg til oss på e-postadresse som nevnt ovenfor.

 

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Bil kun når du trenger det

Meld deg på vårt nyhetsbrev

sm fb sm igsm tw sm li