Informasjon i forbindelse med koronasituasjonen

Koronaviruset (Covid 19) setter hele samfunnet i en svært krevende situasjon. For Bilkollektivet – som for alle andre – er det viktigste nå å beskytte medmennesker mot å bli alvorlig syke. Vi må alle bidra i den nasjonale dugnaden for å begrense spredningen av viruset.

Vi ønsker i denne situasjonen å understreke at vi jobber for fullt med å tilrettelegge for å ivareta både våre medlemmer og ansatte på best mulig vis, slik at vi i størst mulig grad kan levere som forventet – og samtidig bidra til å begrense spredningen av viruset. Det er viktig for oss å tilby et så trygt tilbud som mulig slik at biler er tilgjengelige for medlemmer som nå ikke lenger kan benytte seg av kollektivtransport.

 

I følge Folkehelseinstituttet (FHI) spres viruset i hovedsak med spyttdråper direkte i ansiktet eller via hender og gjenstander til ansiktet.

 

Med økte tiltak får å begrense smitte (beskrevet under), samt relativt få brukere pr bil pr dag sammenlignet med kollektivtransport (for øyeblikket grovt estimert rundt 0,5 brukere pr dag), anser vi vår tjeneste som et godt mobilitets-alternativ for å begrense spredning av viruset.

Bilkollektivet følger utviklingen og regjeringens tiltak tett, og oppfordrer alle medlemmer og ansatte til å følge myndighetenes til enhver tid gjeldende råd for å unngå smitte samt unngå å spre smitte til andre. Mer informasjon om retningslinjer fra helsemyndighetene finner du på helsenorge.no

Drift, vedlikehold og rengjøring:

 • For å minimere smitterisikoen vil vi i denne perioden prioritere renhold og legger vi inn ekstra innsats på rengjøring av bilene og desinfisering av utsatte overflater som ratt, girspak, håndtak og andre berøringsflater (vi oppfordrer medlemmene til det samme).
 • Denne prioriteringen vil i perioden kunne gå ut over andre arbeidsoppgaver, samt påvirke mulighet til å ta inn nye biler. Vi gjør så godt vi kan, men ber om forståelse for dette.

 Retningslinjer for bruk av Bilkollektivets biler:

 • Vi oppfordrer til god håndhygiene, bruk av hansker, hoste i albuen og vaske av/desinfisere utsatte overflater som ratt, girspak, håndtak (inne og ute) og andre berøringsflater før og etter bruk.
  • Her finner du NAFs retningslinjer for å minimere risiko for smitte i bil.
  • Vi legger inn ekstra innsats på renhold av bilene, men har dessverre ikke ressurser til å legge ut desinfeksjonsmidler i bilene (vår erfaring med slike tiltak er også at slikt forsvinner raskt da folk tar det med seg). Vi oppfordrer derfor medlemmene til å stå for dette selv.
 • Brukere som omfattes av en hver tids gjeldene regler for karantene eller som er i hjemmeisolasjon skal ikke bruke bilene våre.
 • Personer med symptomer på, eller som har testet positivt på Covid 19 skal ikke bruke bilene.
 • Har du, eller en person som har symptomer på, eller har testet positiv for Covid 19, kjørt i våre biler ber vi deg gi beskjed til oss umiddelbart, slik at vi kan sperre og rengjøre bilen, samt igangsette tiltak for andre som evt. er berørt.
 • Ved behov for å avbestille planlagte reservasjoner vil våre normale avbestillingsregler gjelde.
 • Viser til våre generelle bruksregler som vil gjelde som normalt.

Vi har fått en del henvendelser fra enkeltmedlemmer som av ulike (og gode) grunner ønsker rabatter og endringer av vilkår. Vårt svar til det er at vi allerede har en tjeneste som er basert på fordeling av faktiske kostnader (vi er non-profit), og at vi ikke har anledning til å subsidiere eller sponse enkeltmedlemmer i en vanskelig situasjon. Situasjonen er vanskelig for oss også, og vi må sikre en best mulig drift for alle som bruker bilene våre, i tillegg til å sikre at vi lever igjennom denne krisen.

Bilkollektivet er et kollektiv hvor alle medlemmene har ansvar og eier bilene sammen. I disse tider hvor det snakkes mye om dugnad og fellesskap håper vi alle medlemmene støtter opp om Bilkollektivet slik at vi gjennom vår felles dugnad fortsatt kan ha et godt tilbud, og flest mulig kan nyte godt av non-profit bildeling også i fremtiden.

 

Dersom du har spørsmål vedrørende dette ta gjerne kontakt med oss på chat eller telefon.

 

Mvh. Team Bilkollektivet.

Følg oss på sosiale medier

sm fb sm ig sm li sm tw

Meld deg på vårt nyhetsbrev