Informasjon i forbindelse med koronasituasjonen

Koronaviruset (Covid 19) setter hele samfunnet i en svært krevende situasjon. For Bilkollektivet – som for alle andre – er det viktigste nå å beskytte medmennesker mot å bli alvorlig syke. Vi må alle bidra i den nasjonale dugnaden for å begrense spredningen av viruset.

Vi ønsker i denne situasjonen å understreke at vi jobber for fullt med å tilrettelegge for å ivareta både våre medlemmer og ansatte på best mulig vis, slik at vi i størst mulig grad kan levere som forventet – og samtidig bidra til å begrense spredningen av viruset. Det er viktig for oss å tilby et så trygt tilbud som mulig slik at biler er tilgjengelige for medlemmer som nå ikke lenger kan benytte seg av kollektivtransport.

 

I følge Folkehelseinstituttet (FHI) spres viruset i hovedsak med spyttdråper direkte i ansiktet eller via hender og gjenstander til ansiktet.

 

Med økte tiltak for å begrense smitte (beskrevet under), samt relativt få brukere pr bil pr dag sammenlignet med kollektivtransport (i snitt under 1 bruker per bil per dag), anser vi vår tjeneste som et godt mobilitets-alternativ for å begrense spredning av viruset.

Bilkollektivet følger utviklingen og regjeringens tiltak tett, og oppfordrer alle medlemmer og ansatte til å følge myndighetenes til enhver tid gjeldende råd for å unngå smitte samt unngå å spre smitte til andre. Mer informasjon om retningslinjer fra helsemyndighetene finner du på helsenorge.no

 Retningslinjer for bruk av Bilkollektivets biler:

  • Medlemmene har selv hovedansvaret for renhold av bilene (iht våre standard vilkår). Vi anbefaler å tørke av kontaktflater med wipes eller overflatedesinfeksjon før og etter bruk.
  • Vi oppfordrer til god håndhygiene, bruk av hansker, hoste i albuen og bruk av munnbind dersom man er flere i bilen og ikke kan sitte med en meters avstand.
  • I tillegg gjør vi en ekstra innsats med renhold og desinfeksjon, men det er dessverre ikke mulig for oss å nå over alt.
  • Brukere som omfattes av en hver tids gjeldene regler for karantene eller som er i hjemmeisolasjon skal ikke bruke bilene våre.
  • Personer med symptomer på, eller som har testet positivt på Covid 19 skal ikke bruke bilene.
  • Har du, eller en person som har symptomer på, eller har testet positiv for Covid 19, kjørt i våre biler ber vi deg gi beskjed til oss umiddelbart, slik at vi kan sperre og rengjøre bilen, samt igangsette tiltak for andre som evt. er berørt.
  • Ved behov for å avbestille planlagte reservasjoner vil våre normale avbestillingsregler gjelde.
  • Viser til våre generelle vilkår som vil gjelde som normalt.

 

Bilkollektivet er et kollektiv hvor alle medlemmene har ansvar og eier bilene sammen. I disse tider hvor det snakkes mye om dugnad og fellesskap håper vi alle medlemmene støtter opp om Bilkollektivet slik at vi gjennom vår felles dugnad fortsatt kan ha et godt og trygt tilbud, slik at flest mulig kan nyte godt av non-profit bildeling også i fremtiden.

 

Dersom du har spørsmål vedrørende dette ta gjerne kontakt med oss på chat eller telefon.

 

Mvh. Team Bilkollektivet.

Bil kun når du trenger det

Meld deg på vårt nyhetsbrev

sm fb sm igsm tw sm li