Bilkollektivets historie

Bilkollektivets historie

For medlemmene, byen og miljøet siden 1995.

Bilkollektivet er en litt annerledes aktør i markedet: Vi er en ideell organisasjon tuftet på verdier som å forbruke færre ressurser og å bidra til et bedre bymiljø. Samtidig opererer vi i et voksende marked av kommersielle tilbydere, hvor også bilbransjen etter hvert har kommet etter og etablerer egne delingstjenester.

Bilkollektivet feiret i 2020 25 år med bildeling, og er med det den eldste bildelingsorganisasjonen i landet. Det første sporet vi kan finne er et notat fra Fremtiden i våre hender (FIVH) om at det bør opprettes et mer bærekraftig alternativ til at alle skal eie hver sin bil. I 1994 ble Bilkollektivet stiftet av et utvalg av medlemmer i FIVH, Norges Miljøvernforbund, Natur og ungdom og Norges Naturvernforbund

I løpet av årene har kollektivet utviklet seg fra en vennegjeng som delte på noen biler, til en idealistisk medlemsorganisasjon, og etter hvert en solid profesjonell aktør i konkurranse med kommersielle aktører. Driften gikk fra å basere seg på frivillighet via en gründer-fase til nå å være en moderne profesjonell virksomhet. En virksomhet som fremdeles bærer i seg de ideelle verdiene og organisasjonsformen den er tuftet på.

De fleste vet at Bilkollektivet er pionéren som utviklet bildeling i Norge. Det færre vet, er at vi også har vært deltakende og inspirerende til å skape det leverandørmiljøet vi har i dag. Både gjennom inspirasjon og ved å ta en aktiv rolle i utviklingen. Det vil vi fortsette med. Vi vil tale for alle bildeleres interesser. Et bredest mulig tilbud uavhengig om det er ideelle aktører, eller kommersielle.

De seneste årene har Bilkollektivet hatt sterk vekst og gjennomgått kraftig utvikling. Det har vært nødvendig for å overleve og å møte formålet.

Vi tilpasser oss og medvirker til store endringer både på individ og samfunnsnivå: Økt bevissthet rundt klima, miljø og arealbruk, samt elektrifisering av bilparken og større aksept av delingstjenester på flere områder. Dette er drivere som jobber i vår favør. Vi er godt rustet for å gå inn i en tid med fortsatt kraftig vekst og omskiftelige rammebetingelser.

Bil kun når du trenger det

Meld deg på vårt nyhetsbrev

sm fb sm igsm tw sm li