Forsikring

 

 

Alle våre biler er forsikret med kasko, fører- og passasjerulykke og ansvarsforsikring.
Egenandel ved skade er begrenset til inntil kr 15.000,- 

En kan også tegne en ekstra egenandelforsikring. 
Kostnaden på egenandel ved skade med ekstra forsikring er begrenset til kr 2.500,- 

Du får valg om å tegne ekstra forsikring når du reserverer bil. Dette må bekreftes før reservasjonen kan fullføres.

Egenandelforsikringen koster kr 77,- pr leiedøgn (kr 11,- pr time ved timeleie). 

For biler i kategorien "stor varebil" er det ikke mulighet for å tegne egenandelforsikring. For disse bilene vil egenandelen alltid være inntil 25.000 kr.

i