Rutiner ved bruk av bilene

 

Når du henter bilen

 

1. Påse at du er logget inn i bilens terminal 
(Se ”Bruk av terminalen” foran i informasjonspermen)

2. Sjekk bil, avstem eventuelle skader mot skadelogg (inne på reservasjonen), og svar på spørsmål på bilens terminal 
ved å trykke på knappene under svaralternativene (NB! Ikke touch-skjerm)*

Se her for utfyllende info om startrutine

 

Ved bruk

 • Vi anbefaler å fjerne verdigjenstander fra bilens kupé når du parkerer. 
  • Lås alltid bilen når du forlater den. 
 • Bilen låses og åpnes med smartkortet, ikke bilnøkkelen. 
  • Bilnøkkel tas aldri ut av bilen.
 • Vedlikehold bilen
  • Hvis du oppdager at lyspærer ikke virker, at pusserbladene er slitte, eller lignende, skal dette om mulig utbedres. 
  • Kvittering for utlegg festes inn i kjøreloggen. 
  • Noter utlegget i loggen og skriv navn og medlemsnummer på kvitteringen.

Ved retur av bilen

 • Hvis det er under halv tank skal drivstoff fylles 
  • NB! Sjekk nøye om det skal være bensin eller diesel på den aktuelle bilen.
 • Rengjør bilen inn- og utvendig. 
  • Det er ikke nødvendig med full vask ved hvert brukstilfelle, men bilen skal alltid framstå som ren og ryddig for neste bruker.
  • Å ta bilen til vask eller lyspæreskift, gir et fakturafradrag på 75 kr.
  • Ved maskinvask oppfordrer vi til å benytte billigste vask.
  • NB! velg aldri voks, og ikke kjøp pakker på flere enn 1 vask!
 • Når det er mange kuldegrader bør en la være å kjøre bilen i vaskeautomat for å unngå at dører/låser fryser.  
  • Manuell vask kan benyttes også i kaldt vær.
 • Kontroller at det ikke er kommet nye skader på bilen. 
  • Noter eventuelle nye skader det i skadeloggen (under “Skader og mangler”) og meld ifra til administrasjonen.
 • Pass på at bilen er låst og husk å legge nøkkelen tilbake i hanskerommet.
 • Rapporter feil, mangler og skader
  • Feil på lyspærer og andre tekniske feil som du ikke selv kan utbedre, rapporteres snarest fra siden for reservasjonen (når du er logget inn).