Utmelding

Ved utmelding vil du få tilbakebetalt din medlemsandel og eventuelt depositum, minus gjeldende gebyr for innløsning av medlemsandelen (pt. kr 400,-).

 

Her finner du  Skjema for utmelding
Fyll ut dette og legg ved smartkort for deg selv og eventuell medbruker.

Send skjemaet med kortene til adresse:
Bilkollektivet SA
Ensjøveien 7B
0655 Oslo