Ny direktør i Bilkollektivet

Arne Lindelien trer til side etter 19 år som leder for Bilkollektivet, Norges største og viktigste bildelingstjeneste. Hans arvtaker Morten Munch-Olsen vil løfte tilbudet gjennom bedre teknologi og mer synlighet i markedet.

 

- "Bildeling er den beste måten å disponere bil på, samtidig løser det mye av storbyens parkerings-, kø- og miljøutfordringer. Bilkollektivet er størst og best på dette i Oslo. Jeg opplever imidlertid at det er en godt bevart hemmelighet for mange. Det skal det bli en slutt på!" sier Morten Munch-Olsen (41)

Han tar over som daglig leder for Bilkollektivets virksomhet etter en overgangsperiode som varer ut juli i år. Nåværende leder, Arne Lindelien (64), vil fortsette i selskapet i en drifts- og utviklingsrolle frem til det er naturlig å pensjonere seg.

- "Morten har omfattende kompetanse rundt vekststrategier, innovasjon og markedskommunikasjon. Dette var et bevisst retningsvalg for Styret. Vi er avhengige av vekst og volum for å løse samfunnsoppdraget vårt", sier Styreleder Øystein Bakke.

Munch-Olsen kommer fra stilling som direktør for forretningsutvikling i Stanley Security, en Norsk avdeling av Amerikanske Stanley Black & Decker. Både moderselskapet og den Norske avdelingen har levert sterk vekst og solide resultater de seneste årene.

i

Bærekraftig vekst

Bilkollektivet har en solid medlemsmasse og gode innarbeidede driftsprosesser bygget opp gjennom mange år. Med 23 års historikk, og ca 7000 brukere bare i Oslo og Akershus, er dette den eldste, største og viktigste aktøren i markedet. Bilkollektivet eier og drifter en stor bilpark som medlemmene leier til selvkost. Ved at mange deler på de samme bilene holdes kostnadene nede og det totale antallet biler reduseres.

Til forskjell fra de nye aktørene i dette markedet, er Bilkollektivet en medlemsorganisasjon. Det innebærer at det er samfunnsoppdraget og medlemmenes interesser som styrer prioriteringene, og ikke kravet til høyest mulig profitt. Her er det med andre ord et genuint engasjement for miljø, effektiv samferdsel og bærekraftig vekst som står bak.

Oppgaven nå, er å gire opp, og fortsette å vokse i et voksende marked, slik at selskapet kan ytterligere forbedre medlemstilbudet og påvirke samfunnet i riktig retning. Noen av driverne for å få til dette er å investere i ny teknologi på brukersiden og samtidig øke synligheten i markedet.

Økt fokus på vekst og modernisering av plattformen skal gå hånd i hånd med kvalitetsmessig utvikling av tjenesten. For å ta vare på det gode som er skapt, og ikke helle babyen ut med badevannet, uttrykker både styreleder og påtroppende direktør positive forventninger til at Lindelien blir i selskapet en stund til.

 

Storbyløsning

Økt bevissthet rundt miljø, samt kø- og parkeringsproblematikk spesielt i de store byene, har ført til etablering av en rekke aktører innen samkjøring og bildeling.

Mellom 8 og 74% av trafikken i sentrumsområder er forårsaket av personer på leting etter parkeringsplass. I gjennomsnitt bruker bilistene mellom 3,5 og 14 minutter for å finne parkering, og skaper samtidig forsinkelser for gjennomgående trafikk. Dette i følge en rapport fra UCLA professor Donald Shoup som har sett på en rekke studier fra 70 års forskning om emnet[1]. I tillegg er det kjent fra flere undersøkelser at de fleste biler står parkert 95% av tiden[2].

Høyere utnyttelsesgrad for hver enkelt bil, for eksempel gjennom bildeling, vil med andre ord kunne redusere trafikkutfordringene i storbyer betydelig.

Ved at flere deler biler, og bilbruken sees i sammenheng med kollektivtransport, vil vi få en grønnere og mer effektiv transportsektor. Bildeling er gjennom flere rapporter og forskningsprosjekter utpekt som en stor del av løsningen på parkerings, kø og miljøutfordringer, spesielt i tett befolkede områder hvor det også er god kollektivdekning[3].

Å kjøre rundt i en bil fra Bilkollektivet er et signal til omverdenen om at en tar miljøet på alvor! Ikke minst er det behagelig for brukeren ikke å måtte forholde seg til stort verditap, vedlikehold og annen plunder og heft som kommer med den gamle måten å eie bil.

Bilkollektivet ønsker Morten velkommen i direktørstolen, og ser frem til at han, sammen med administrasjonen og alle medlemmene, skal stake ut veien mot en mykere by.

 

 

 

[1] Donald C. Shoup. Cruising for Parking (2006) http://shoup.bol.ucla.edu/Cruising.pdf

[2] http://fortune.com/2016/03/13/cars-parked-95-percent-of-time/

[3] Eks Tøi rapport 1156/2011. Bildeling i hovedstadsområdet. May Hald mfl. (2011)