Ultimafestivalen om Bilkollektivet og bildeling

«Fleksibiliteten vi får via Bilkollektivet er helt glimrende for oss»

Trude D. Elde, Prosjektleder, Ultima Oslo Contemporary Music Festival

 

Ultima er Nordens største samtidsmusikkfestival. Festivalen fikk knutepunkstatus i 2006 og er støttet av Kulturrådet og Oslo kommune. Ultima er en stiftelse der 17 profesjonelle kulturinstitusjoner og organisasjoner er medlemmer. Festivalen finner sted i september hvert år og foregår på arenaer over hele Oslo. Transportbehovet dekker de med delebiler fra Bilkollektivet.

 

Hva var grunnen til at dere valgte å bli medlem i Bilkollektivet?

«Vi hadde tidligere benyttet oss av et rent bilutleiefirma, men de kunne ikke tilby oss den fleksibiliteten i tilgang til biler som vi hadde behov for. Dette fikk vi dekket opp hos Bilkollektivet. Vi hadde behov for biler både til persontransport og varetransport, og bilparken til Bilkollektivet samt fleksibiliteten rundt booking gjorde dette mye enklere og rimeligere for oss.»

 

Hvordan bruker dere Bilkollektivet i organisasjonen?

«Vi har en bruker hos Bilkollektivet, men denne brukeren har flere sjåfører. Som betyr at vi kan booke flere biler samtidig, på de sjåførene som er meldt inn til Bilkollektivet. Samtidig er alle fakturaer, informasjonsflyt etc knyttet til vår ene bruker, slik at det ikke er noen kompliserende faktorer knyttet til betalinger, oppgjør osv.»

 

Hvor ofte bruker dere Bilkollektivet i organisasjonen?

«Vi har en utstrakt bruk av biler i en mnd tid i tilknytning til avvikling av festivalen vår i september. Da har vi opp mot 4 biler ute samtidig. Ellers i året booker vi biler ved behov, og dette kan variere en del, men ofte en gang i mnd i snitt.»

 

Hvilke fordeler gir bildeling og Bilkollektivet for organisasjonen?

«Vi trenger ikke å forholde oss til bilutleiefirma, som ofte tar lang tid i bookingprosessen. Og vi trenger heller ikke sitte på egne biler som trenger service, tilsyn etc. Vi har en stor bruk i perioder, mens det er helt stille i andre perioder, og fleksibiliteten vi får via Bilkollektivet er helt glimrende for oss.»