Stavanger kommune om bildeling

Stavanger kommune om Bilkollektivet

Gabriele Brennhaugen, Rådgiver Miljø og renovasjon

 

Hva var grunnen til at dere valgte å bli medlem i Bilkollektivet?

«Stavanger kommune har i mange år arbeidet aktivt for å redusere bruken av privatbiler. Et tidligere bilkollektiv i Stavanger gikk konkurs i 2003, og det var ønskelig å få et slikt tilbud på plass igjen, blant annet etter flere henvendelser fra privatpersoner. Stavanger kommune gikk da inn som «fødselshjelper» for å få dette til, ved å inngå fast leieavtale for én bil i arbeidstiden, og bistå med markedsføring.»

 

Hvordan bruker dere Bilkollektivet i kommunen?

«To biler har parkeringsplass ved kommunens sentrale administrasjonsbygg, og disse brukes til tjenestereiser av registrerte medbrukere.»

 

Hvor ofte bruker dere Bilkollektivet?

«Nå ligger snittet på ca. 10 turer pr. måned, fordelt på ca. 10 medbrukere. På det meste hadde vi ca. 40 registrerte medbrukere.»

 

Hvilke fordeler gir bildeling og Bilkollektivet for kommunen?

«Vi slipper å anskaffe egen bil, og å ha ansvar for service og vedlikehold. Utnyttelsen av bilen blir også mer effektiv når flere deler på bruken.»