Holmliasentervei, Fjeldlund bls. (b)

Vehicle types

Toyota Corolla Hybrid Stasjonsvogn