Bruksregler

Bruksreglene er vedtatt av Bilkollektivets styre, og er våre vilkår for bruk av tjenesten. Alle medlemmer og brukere forplikter seg til å følge bruksreglene.

Denne avtalen er vedtatt den 5. juni 2019 (jamfør vedtektene §8). Den erstatter tidligere "bilbruksregler". Gjeldende avtale vil alltid være tilgjengelig på Bilkollektivets nettsider.

Følg oss på sosiale medier

Meld deg på vårt nyhetsbrev